Witaj na stronie startowej
Ogłoszenia Drukuj Email


„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie w związku z zamiarem powierzenia na rzecz Spółki realizacji Usług w ogólnym interesie gospodarczym, poszukuje kancelarii prawnej, której zadaniem będzie:


- wyliczenie wielkość należnej z tego tytułu rekompensaty w okresie powierzenia to jest 8 lat od 2017 do 2025 roku (włącznie) od Gminy Jarocin oraz pozostałych Gmin - uczestników Porozumienia gminnego. Wartość rekompensaty powinna zostać ustalona w jednej kwocie (razem) z tytułu realizacji UOiG dla wszystkich stron Porozumienia gminnego oraz oddzielnie dla każdej Gminy.

Wartość rekompensaty należy ustalić w oparciu o zasady wynikające z postanowień umowy z dnia 13 grudnia 2011 roku o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - umowa wykonawcza, a także z postanowień opisujących mechanizm naliczania i ustalania rekompensaty, zawartych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi z dnia 22 września 2015 roku (pismo nr MIiR/H/2014-2020/28(1)10/2015).


Termin składania ofert: 27 stycznia 2017r.

Ofertę można przesłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres:


„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 grudnia 2016 12:00


Jarocin: Dostawa fabrycznie nowego samojezdnego podnośnika przegubowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie


Numer ogłoszenia: 374589 - 2016

Więcej…
 


 
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 grudnia 2016 11:20


Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania w procesie odzysku i/lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) oraz o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w łącznej ilości do 4800 Mg


Numer ogłoszenia: 2016/S 250-461176

Więcej…
 


„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, od początku istnienia, nieustannie się rozbudowuje. Podczas dotychczasowego ponad dziesięcioletniego działania, nie zawsze było łatwo. Zakład zaczyna bez zaplecza socjalno-biurowego, z przestarzałym parkiem maszyn oraz ograniczonymi możliwościami kadrowymi. Stworzony wraz z powstaniem Zakładu plan rozwoju obejmował rozbudowę zakładu oraz rozszerzanie zakresu świadczonych usług.


Obecnie możemy pochwalić się nowa infrastruktura m. in. budynkiem socjalno-biurowym, hala sortownicza, boksami, placami pod magazynowanie i przerób odpadów oraz nowoczesnym parkiem maszynowym.


Wzrost Zakładu i jego dynamiczny rozwój został dostrzeżony i doceniony, bowiem ujęto nas w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego już w 2003 roku. „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie jest operatorem Zakładu Zagospodarowania Odpadów, obejmującym swoim zasięgiem kilka powiatów.


Rozbudowa potrzebnej infrastruktury idzie w parze z podnoszeniem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Bardzo ważnym elementem jest budowa Punktów Odbioru Odpadów Problemowych na terenie Gmin należących do Porozumienia Międzygminnego. Pierwszy taki Punkt powstał na terenie naszego Zakładu, ale już trwają prace nad budowa kolejnych.


Dzięki nieustannemu rozwojowi wnosimy bardzo wiele w prawidłowy sposób gospodarki odpadami.Z wyrazami szacunku,       
Zarząd Spółki