Witaj na stronie startowej


Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej akcji "Choinka"

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie uprzejmie informuję, że od dnia 02.01.2015 r.

Składowisko Odpadów wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

będzie czynne w następujących w godzinach:

Pn. - Pt. 7.00 - 19.00

 Sobota      8.00 - 14.00„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, od początku istnienia, nieustannie się rozbudowuje. Podczas dotychczasowego ponad dziesięcioletniego działania, nie zawsze było łatwo. Zakład zaczynał bez zaplecza socjalno-biurowego, z przestarzałym parkiem maszyn oraz ograniczonymi możliwościami kadrowymi. Stworzony wraz z powstaniem Zakładu plan rozwoju obejmował rozbudowę zakładu oraz rozszerzanie zakresu świadczonych usług.


Obecnie możemy pochwalić się nową infrastrukturą m. in. budynkiem socjalno-biurowym, halą sortowniczą, boksami, placami pod magazynowanie i przerób odpadów oraz nowoczesnym parkiem maszynowym.


Wzrost Zakładu i jego dynamiczny rozwój został dostrzeżony i doceniony, bowiem ujęto nas w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego już w 2003 roku. „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie jest operatorem Zakładu Zagospodarowania Odpadów, obejmującym swoim zasięgiem kilka powiatów.


Rozbudowa potrzebnej infrastruktury idzie w parze z podnoszeniem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Bardzo ważnym elementem jest budowa Punktów Odbioru Odpadów Problemowych na terenie Gmin należących do Porozumienia Międzygminnego. Pierwszy taki Punkt powstał na terenie naszego Zakładu, ale już trwają prace nad budową kolejnych.


Dzięki nieustannemu rozwojowi wnosimy bardzo wiele w prawidłowy sposób gospodarki odpadami.


Z wyrazami szacunku,       
Zarząd Spółki   
"W dniu 4 listopada br. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. w sprawie ze skargi PUK Artur Zys na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w przedmiocie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i przekazał sprawę WSA w Poznaniu do ponownego rozpatrzenia oraz odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.


Ww. uchwała przyznała ZGO Sp. z o.o. status RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) i ten fakt leżał u podstaw złożenia skargi przez PUK Artur Zys."