Drukuj Email

Rok 2017


„Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie"

15.12.2017 r.


Jarocin: REKULTYWACJA KWATER SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W GMINACH JAROCIN, GIZAŁKI, CZERMIN, KOŹMIN WLKP

Data publikacji: 29.11.2017 r.


Jarocin: Dostawa i montaż nowej prasy kanałowej do belowania surowców wtórnych i komponentów paliwa alternatywnego (pRDF) przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w ramach napraw gwarancyjnych

Data publikacji: 21.10.2017 r.


Jarocin: Ubezpieczenie floty pojazdów „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

Data publikacji: 25.09.2017 r.


Jarocin: Usługa świadczenia prac segregacyjnych przy linii segregacyjnej oraz innych prac porządkowych na każde wezwanie Zamawiającego

Data publikacji: 23.08.2017 r.


Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 4 00 Mg, o kodzie 19 12 04 w ilości do 4 000 Mg oraz odpadów o kodzie  19 12 12 w ilości do 6 200 Mg.

Data publikacji: 01.08.2017
Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 4 00 Mg, o kodzie 19 12 04 w ilości do 4 000 Mg oraz odpadów o kodzie  19 12 12 w ilości do 6 200 Mg.

Zakończony
Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,  w łącznej ilości do 1600  Mg”

ZakończonyJarocin: Świadczenie usług prawnych na rzecz ZGO Sp. z o.o w Jarocinie. Usługi społeczne i inne szczególne usługi

05.04.2017

ZakończonyJarocin: Dostawa fabrycznie nowego samojezdnego podnośnika przegubowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

26.01.2017 r.

Zakończony„Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie"

05.01.2017 r.

ZakończonyJarocin: Dostawa fabrycznie nowego samojezdnego podnośnika przegubowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

26.01.2017 r.

Zakończony
Rok 2016


Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania w procesie odzysku i/lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) oraz o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w łącznej ilości do 1500 Mg

28.12.2016 r.


Jarocin: Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

02.12.2016 r.


Jarocin: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do selektywnej zbiórki popiołów

09.11.2016 r.


Przetarg nieograniczony na sprzedaż sita bębnowego Doppstadt SM518 Profi

27.09.2016 r.


Przetarg nieograniczony na sprzedaż kompaktora HSW 534E LA

27.09.2016 r.


Przetarg nieograniczony na sprzedaż spycharki gąsienicowej HSW TD-9M Extra

27.09.2016 r.


Jarocin: Dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego, przeznaczonych na popiół

23.09.2016 r.


Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania w procesie odzysku i/lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) oraz o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w łącznej ilości do 1500 Mg

20.09.2016 r.


Przetarg nieograniczony na sprzedaż spycharki gąsienicowej HSW TD-9M Extra

25.08.2016 r.


Usługa świadczenia prac segregacyjnych przy lini segregacyjnej oraz innych prac porządkowych na każde wezwanie Zamawiającego

25.07.2016 r.


„Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie"

21.06.2016 r.


"Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego"

02.12.2015 r.


"Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech fabrycznie nowych samochodów użytkowych"

25.11.2015 r.„Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie"

23.11.2015 r.Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

08.10.2015 r.Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

30.09.2015 r.


Rozbudowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Mateuszewie, gm. Śrem.

12.06.2015 r.Jarocin: „Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej
w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie"
Numer ogłoszenia: 14699 - 2015

Data zamieszczenia: 03.02.2015 r.