Drukuj

Dokument bez tytułu

Kontrakt 2b: „Dostawa sprzętu do obsługi ZZO Jarocin.
Zadanie nr 5 i 6
Data zamieszczenia: 13.07.2015 r.


Kontrakt 2: „Dostawa sprzętu mobilnego do obsługi ZZO Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin"
Zadanie nr 10 - zakup i dostawa kontenerów
Data zamieszczenia 17.06.2015 r.


Kontrakt 4b: Kampania informacyjno-promocyjna ZZO Jarocin"
Data zamieszczenia: 30.05.2015 r.


Kontrakt 2c: „Dostawa samochodu hakowego obsługi ZZO Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin
Data zamieszczenia: 30.05.2015 r.


Kontrakt nr 3: Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą. Rozbudowa ZZO Jarocin
Data zamieszczenia: 13.05.2015 r.


Kontrakt 2b: „Dostawa sprzętu do obsługi ZZO Jarocin.
Data zamieszczenia: 13.05.2015 r.


Kontrakt nr 3: Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą. Rozbudowa ZZO Jarocin
Data zamieszczenia: 27.04.2015 r.


Kontrakt 2: „Dostawa sprzętu mobilnego do obsługi ZZO Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin"
Data zamieszczenia: 03.02.2015 r.


„Kontrakt 3b: Roboty ziemne polegające na zebraniu gliny i piasku w łącznej ilości około 230.000 m3 zgodnie z Planem Zagospodarowania Złoża w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie”

data zamieszczenia 08.07.2014


Dokument bez tytułu

„Kontrakt 3b: Roboty ziemne polegające na zebraniu gliny i piasku w łącznej ilości około 230.000 m3 zgodnie z Planem Zagospodarowania Złoża w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie”

data zamieszczenia 28.05.2014 - przetarg unieważniony„Kontrakt 1b: Budowa zespołu kogeneracyjnego ZZO Jarocin. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”

data zamieszczenia 10.05.2014„Kontrakt nr 6- przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu POIS.02..01.00-00-001/11 pn: "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin" w ramach działania 2.1-Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”

data zamieszczenia 08.05.2014„Kontrakt nr 3: Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą.
Rozbudowa ZZO Jarocin”

data zamieszczenia 12.10.2013


Kontrakt 1b: Budowa zespołu kogeneracyjnego ZZO Jarocin.
Rozbudowa Zakładu ZagospodarowaniaOdpadów Jarocin.


data zamieszczenia: 21.09.2013
Kontrakt 4: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z realizacją
Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin
.

data zamieszczenia: 03.09.2013Dokument bez tytułu


Kontrakt 1a: Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin - bez zespołu kogeneracyjnego.
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.

data zamieszczenia: 05.08.2013