ZZO Jarocin - porozumienie międzygminne


Od początku 2008 r. trwały intensywne rozmowy nad stworzeniem wspólnej międzygminnej koncepcji realizacji regionalnego zakładu. W ich wyniku zostało stworzone i podpisane Porozumienie Międzygminne, do którego do tej pory przystąpiło 17 gmin z powiatów:

jarocińskiego (Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków),

średzkiego (Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto n. Wartą, Zaniemyśl),

gostyńskiego (Borek Wlkp., Piaski),

pleszewskiego (Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki),

śremskiego (Książ Wlkp., Śrem),

poznańskiego (Kórnik).

Wszystkie te gminy znajdują się w VI regionie wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami1.


porozumienie międzygminne mapa


17 gmin w ramach Porozumienia Międzygminnego powierzyło gminie Jarocin przygotowanie i wykonanie zadania polegającego na zorganizowaniu i nadzorze nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach.

Cele Porozumienia są realizowane przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, który jest operatorem projektu „Rozbudowa ZZO Jarocin”.

EKOMOC z odpadów

1 -  Plan Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019. Aktualizacja.

1 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019. Aktualizacja.