Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 września 2016 14:00


Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania w procesie odzysku i/lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) oraz o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w łącznej ilości do 1500 Mg


Numer ogłoszenia: 310744 - 2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Data zamieszczenia: 20.09.2016 r.