Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 grudnia 2016 11:20


Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania w procesie odzysku i/lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) oraz o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w łącznej ilości do 4800 Mg


Numer ogłoszenia: 2016/S 250-461176


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Data zamieszczenia: 28.12..2016 r.